om arbetsintegrerande socialt företagande

Ökat intresse för socialt företagande

Intresset för samhällsentreprenörskap växer. Tillväxtverketlänk till annan webbplats har tillsammans med 17 regioner hittills kartlagt cirka 700 sociala företag i olika branscher. Enligt en EU-rapport finns det ungefär 3 000 sociala företag i Sverige.

Två personer pratar med varandra. De arbetar med miljöteknik. 

För att skapa hållbar tillväxt behövs fler företag som bidrar till sociala och miljömässiga samhällsvinster. Tillväxtverket har under de senaste åren främst fokuserat på att stärka arbetsintegrerande sociala företag, ASFlänk till annan webbplats. Nu har vi ett nytt uppdrag för samhällsentreprenörskap och socialt företagande utifrån en bredare perspektiv där även företag som fokuserar på andra samhällsutmaningar, som miljömässiga (matsvinn, klädesindustrin, resor) eller hälsorelaterade (psykisk hälsa) räknas in.

En ny sammanställning visar att ungefär 90 kommuner är engagerade i socialt företagande, exempelvis genom att de köper tjänster av sociala företag eller samverkar genom partnerskap.

-Vi kan se att intresset har ökat, inte minst därför att socialt företagande är ett kraftfullt verktyg för hållbar tillväxt. Det är glädjande att se att allt fler inom både offentlig sektor och privata näringslivet ser detta och agerar för att främja socialt företagande, säger Rebecka Hinn på Tillväxtverket.

7 oktober, var vi med på det årliga nationella eventet Stora Sociala Företagsdagenlänk till annan webbplats i Göteborg. Där lyfte vi vikten av samverkan mellan rådgivarorganisationer för att underlätta för de sociala företagen.

Den 12-13 november deltar vi på den årliga nationella mötesplatsen för social innovation; Social Innovation Summitlänk till annan webbplats, i Malmö och lyfter affärer som ger samhällsvinster.

Mer information:

Rebecka Hinn 08-681 66 58 rebecka.hinn@tillvaxtverket.se

Om Stora Sociala Företagsdagen i Göteborg 7 oktober länk till annan webbplats

Om Social Innovation Summit 12–13 november i Malmölänk till annan webbplats