Tillväxtverket

Socialt företagande

Sverige behöver fler företag som skapar samhällsvinster. Vi vill öka kunskapen om hur viktiga dessa samhällsentreprenörer är för miljö och människor, nu när vi behöver nya tankar och innovationer som allra mest.

Hur ger vi det bästa stödet till samhällsnyttiga affärsidéer?

Ett Social Business Board är ett event där professionella företagsrådgivare från olika organisationer arbetar tillsammans - för att stötta idébärare till att komma vidare med sin idé och ett hållbart företagande. Bra för entreprenören, bra för rådgivarna och bra för samhället!

Vill du veta hur du kan använda Social Business Board i din verksamhet?  Ladda ner Handboken från Coompanion Västerbotten här. PDF

Sociala företag är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle, eftersom deras företagsidé är att tänka nytt och innovativt kring samhällets stora utmaningar. Regeringen satsar därför totalt 150 miljoner under 2018-2020 på att stärka och utveckla socialt företagande. Målet är att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle, vilket ligger helt i linje med FN:s Agenda 2030 - de globala hållbarhetsmålen.

Sociala företag

I filmen berättar Admir om hur idrott stärker barns självförtroende, Liisa visar teknologi som gör skillnad för bönder i Nigeria och Johan arbetar med Nordens första social supermarket. Tre sociala företag som tänker nytt och innovativt, och gör samhällsnytta på riktigt.

Samarbeten och affärer som gör nytta

Hur kan vi skapa fler samarbeten mellan samhällsentreprenörer och näringslivet? SE Forum har tagit fram en rapport där de genom intervjuer och research har sammanställt möjligheter och tips men även visar på de utmaningar som finns för att hitta rätt. Du kan läsa deras rapport "Business for good" här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler inom näringslivet behöver vara modiga och öppna upp ögonen för möjligheterna, och fler inom näringslivets alla sektorer behöver öppna upp för ökad kontakt med entreprenörer utanför den egna sfären. - Rådgivare

Ett fält med vetestrån.

Kunskapsbank för dig som vill göra skillnad

Vilka verktyg behöver du för att göra skillnad? Vi har samlat rapporter, filmer, anbudsskola och mycket mer kring sociala företag och samhällsentreprenörskap på en plats.

Tre personer som odlar tomater.

Din affärsidé kan förändra världen

Världens länder har enats kring 17 globala hållbarhetsmål. Det är utmaningar som vi tillsammans behöver lösa- i vår hemstad eller på andra sidan jordklotet. Du kan kombinera entreprenörskap och samhällsnytta.

Sociala företag ligger i tiden

EU lyfter fram den sociala ekonomin som en viktig väg framåt. Både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga.

Hela Sveriges engagemang

17 av 21 regioner i Sverige arbetar med att stärka sociala företag och samhällsentreprenörskap i Sverige. Vi har även 13 strategiska projekt som arbetar på nationell nivå. För att bygga ett hållbart samhället behövs företag som arbetar med exempel integration, hälsa, utbildning, klimat, enklare vägar till jobb och jämställdhet.

Sociala medier

Här har vi två grupper där du kan inspirera andra, hitta och sprida kunskap, nya samarbeten och mycket annat.

Samhällsentreprenörskap och socialt företagande på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialt företagande på Linkedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rebecka Hinn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 58

Eva Carlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 23

Annamia Olvmyr (kommunikatör)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-68 191 54