om arbetsintegrerande socialt företagande

För myndigheter

De arbetsintegrerande sociala företagen skapar möjligheter till arbete, rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning. Här kan du läsa om hur Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna arbetar och samverkar för att underlätta så att fler ska få möjlighet till arbete och rehabilitering hos arbetsintegrerande sociala företag.

 Arbetsförmedlingen, kommunerna och Försäkringskassan samarbetar med arbetsintegrerande sociala företag på olika sätt. Det kan handla om köp av platser för arbetsträning eller rehabilitering, placering i arbete eller köp av företagens tjänster som till exempel hemtjänst, catering, städning mm.

Myndigheternas samarbete med företagen styrs av lagstiftning, myndigheternas egna regelverk och samhällsuppdrag och förändras därför över tid. På de här sidorna hittar du en översikt av vilka lagar och regelverk som används i förhållande till arbetsintegrerande sociala företag och de personer som arbetar i företagen, som anställda eller i en placering. Det är i huvudsak samma lagstiftning och regler som gäller för myndigheternas samarbete med alla företag.

Texterna uppdateras löpande av ansvariga från respektive myndighet.