om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har insatser och program som passar för utveckling och sysselsättning i arbetsintegrerande sociala företag. För att tydliggöra det har vi delat upp insatserna i "Stöd att starta och anställa" och "Möjligheter för arbetssökande" och "Riktade projekt och insatser" här på webbplatsen.

Arbetsförmedlingen har insatser och stöd som kan beviljas till dem som anställer personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning används, det vill säga en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Men man behöver inte ha en funktionsnedsättning för att kunna arbeta i eller delta i verksamheten i ett socialt företag med stöd från Arbetsförmedlingen. De stöd som finns till individer och företag som anställer arbetslösa kan användas även i sociala företag.

Målet med arbetsintegrarnade socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden. Fortsättningsvis kommer vi att använda begreppet "sociala företag”.

Läs vad Arbetsförmedlingen skriver på sin webb om sin roll vid socialt företagande här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild från det sociala företaget Kooperativet Inuti i Stockholm