om arbetsintegrerande socialt företagande

Möjligheter för arbetssökande

Här är information om Arbetsförmedlingens insatser och program som är lämpliga att använda för arbetslösa som är på väg tillbaka till arbete via arbetsintegrerande sociala företag.

Insatserna är generella och kan användas även vid placering i andra företag och organisationer. Några kan bara användas om personen har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

Arbete i bageri

Jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsförmedlingen kan erbjuda aktiviteter till personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsintegrerande sociala företag kan fungera som utförare för aktiviteterna, förutsatt att Arbetsförmedlingen har upphandlat eller har en överenskommelse om detta.

Läs mer på Arbetsförmedlingens sida om jobb- och utvecklingsgarantin!länk till annan webbplats

Anställningsstöd

För att underlätta en anställning för olika målgrupper av arbetssökande finns det ett flertal subventioner att söka.

Läs mer på Arbetsförmedlingens sida om anställningsstöd!länk till annan webbplats

För den som har en funktionsnedsättning

För den som har en utredd funktionsnedsättning eller misstänker att arbetsförmågan är nedsatt kan Arbetsförmedlingen erbjuda olika insatser som stöd i vägen mot ett arbete. Flertalet kan ske på arbetsintegrerande sociala företag.

Utbildning

Arbetsförmedlingen har även en rad olika arbetsmarknadsutbildningar.

Vid start av ett arbetsintegrerande socialt företag kan det finnas möjlighet för de som ska anställas i företaget att erhålla en lämplig yrkesutbildning genom Arbetsförmedlingen.

Läs mer här om att få yrkesutbildning genom Arbetsförmedlingen!länk till annan webbplats

Praktik

Det finns olika praktikmöjligheter som är till för att stärka människors ställning på arbetsmarknaden. Arbetsintegrerande sociala företag är då en viktig resurs för att erbjuda praktikmöjligheter. Praktik kan ske genom programmen arbetspraktik och prova-på-plats. En del av praktikperioden kan i vissa fall innehålla en yrkeskompetensbedömning.

Läs mer på Arbetsförmedlingens faktablad om arbetspraktik!länk till annan webbplats

Får den arbetssökande någon ersättning?

Den arbetssökande kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under tiden för deltagande. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen efter att Arbetsförmedlingen beslutat om dess lämplighet.

Läs mer här om ersättning till deltagare!länk till annan webbplats

Är den arbetssökande försäkrad?

Den arbetssökande omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när han eller hon deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om den arbetssökande skulle skada något på företaget kan företagaren som anordnar insatsen ansöka om skadeersättning.

Läs mer här om försäkringsskyddet för deltagaren!länk till annan webbplats 

Kontakta Arbetsfömedlingen om du vill ha mer information

Telefon: 0771-416 416 eller använd vår kontaktsidalänk till annan webbplats!