om arbetsintegrerande socialt företagande

Stöd för att anställa

Leende man i cykelverkstad

Ett arbetsintegrerande socialt företag erbjuder ofta tjänster och arbete till personer med funktionsnedsättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, långtidsarbetslösa och till människor som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Flera olika typer av arbetsmarknadspolitiska program kan vara aktuella. Här är en översikt över stöd som kan sökas för att underlätta en anställning för olika målgrupper av arbetssökande.länk till annan webbplats

Stöd vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Att ta emot en arbetssökande genom en arbetsmarknadspolitisk insats

En företagare kan emot arbetssökande för olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser. Vissa insatser kan ge en viss ersättning till dig som anordnare. Tänk på att insatserna grundar sig på den arbetssökandes förutsättningar och behov och är därför individuellt bedömda. Även arbetsplatsen och dess företagares lämplighet ska bedömas genom:

Får den arbetssökande någon ersättning?

Den arbetssökande kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under tiden för insatsen/programmet. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen efter att Arbetsförmedlingen beslutat om dess lämplighet. Läs mer här om ersättning till deltagaren!länk till annan webbplats

Är den arbetssökande försäkrad?

Den arbetssökande omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när han eller hon deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om den arbetssökande skulle skada något på företaget kan företagaren som anordnar insatsen ansöka om skadeersättning. Läs mer här om försäkringsskyddet för arbetssökande!länk till annan webbplats

Kontakt med Arbetsförmedlingen för arbetsgivare

Telefon: 0771-416416 eller använd vår kontaktsida för arbetsgivare!länk till annan webbplats