om arbetsintegrerande socialt företagande

Stöd för att starta

Man i träd som klipper grenar. Miljövårdcentrum

Det vanligaste sättet är att starta i projektform med finansiering till projektledning och utbildning eller att etablerade sociala företag startar nya verksamheter. Här kan du läsa om vilka insatser som kan vara aktuella vid start. Insatserna bedöms utifrån individuella behov hos den arbetssökande.

Förberedande insatser

Förberedande insatser kan vara möjligt stöd i startprocessen när någon vill starta ett företag. Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för den som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete.

Ladda ned ett faktablad om Arbetsförmedlingens förberedande insatser här!länk till annan webbplats

Förberedande utbildning inför start av näringsverksamhet

Via Arbetsförmedlingen kan det vara möjligt att få delta i en förberedande utbildning inför start av näringsverksamhet. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande och fördjupade baskunskaper som behövs för att driva ett eget företag. Utbildningen pågår under en period på mellan 4 - 6 veckor.

Hitta en Starta-eget-utbildning här!länk till annan webbplats

Stöd vid start av näringsverksamhet

I samband med start av arbetsintegrerande sociala företag kan man söka samma typ av stöd som vid övrig start av egen näringsverksamhet. Läs om Arbetsförmedlingens stöd vid start av eget företag här!länk till annan webbplats

Stöd vid start av näringsverksamhet för den som har en funktionsnedsättning

Den som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan i samband med att verksamhet startas söka: