om arbetsintegrerande socialt företagande

Aktuella projekt och insatser

Försäkringskassan samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att underlätta för fler att få arbete. Nedan beskrivs några av de samarbeten som är aktuella just nu och som pågår i hela eller stora delar av landet.

Fördjupat samarbete

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tar ett gemensamt ansvar för att stödja personer med nedsatt arbetsförmåga att komma tillbaka i arbetslivet. Samarbetet startar i de flesta fall med en gemensam kartläggning som ska bidra till att öka individens delaktighet i att utifrån sin situation hitta vägar som gör det möjligt att få eller återgå i arbete. Ett möjligt utfall av den gemensamma kartläggning är att Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen som ordnar med rehabiliteringsplatser, praktik och arbetsträning. De arbetsintegrerande sociala företagen i landet skapar många möjligheter till anställningar, rehabilitering, arbetsprövning och arbetsträning.

Samordningsförbund

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen kan samordna rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser. Företaget kan inte söka medel direkt från samordningsförbundet, utan avtal måste slutas med en myndighet som har ansvar för att upphandla eller finansiera eventuella tjänster från ett arbetsintegrerande socialt företag, det vill säga Arbetsförmedlingen eller en kommun.