om arbetsintegrerande socialt företagande

Rehabiliteringslösningar

Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara en bra möjlighet för personer som har en anställning att komma tillbaka till arbetslivet efter sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan. De arbetsintegrerande sociala företagen är en del av arbetsmarknaden som har speciella möjligheter att skräddarsy arbetsuppgifter utifrån särskilda behover utifrån särskilda behov

Flera arbetsintegrerande sociala företag har specialiserat sig på arbetslivsinriktad rehabilitering och kan också erbjuda coachning och professionellt stöd av medarbetare, ofta med egen erfarenhet av långtidsarbetslöshet och sjukdom.  Ibland kan personen efter en tid gå tillbaka till sin gamla arbetsgivare eller också finna ett nytt arbete.

För arbetslösa personer med nedsatt arbetsförmåga kan ett arbetsintegrerande socialt företag vara en plats för att komma igång i arbete. De flesta sådana företag erbjuder anpassade arbetstider och anpassad arbetsintensitet från några timmar i veckan till full tid. Det finns möjligheter till anställning och lön för personer med olika slag av funktionsnedsättningar, men fortfarande finns det många som har en funktionsnedsättning som gör att arbetsförmågan är nedsatt under en längre tid. Många har dock ett stort behov av en verksamhet där de kan arbeta utifrån sina förutsättningar och samtidigt ingå i en social gemenskap. Samtliga? arbetsintegrerande sociala företag vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Företagen kan erbjuda många skräddarsydda möjligheter på arbetsmarknaden. Efter en arbetsträning där det visar sig att en person har en begränsad arbetsförmåga, kan en anställning från 25 % i ett socialt företag vara en lämplig insats i kombination med ersättning från sjukförsäkringen.