om arbetsintegrerande socialt företagande

Aktuella projekt och insatser

Socialfondsprojekt

Kommunerna samverkar ofta med andra myndigheter, med sociala företag och andra organisationer inom den sociala ekonomin för att söka medel från Europeiska Socialfonden (ESF) via Svenska ESF-rådet som är förvaltande myndighet. Projekten ska syfta till att människor kommer närmare arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Sedan vi gick med i Europeiska Unionen 1995 har många sociala företag startat i samverkan med olika myndigheter och med finansiering från Europeiska socialfonden. De sociala företagen kan också söka medel för egen kompetensutveckling.

Samordningsförbund

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen kan frivilligt samordna rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser. Det går dock inte att söka medel direkt från samordningsförbundet. Avtal måste slutas med en myndighet som har ansvar för att upphandla eller finansiera eventuella tjänster från ett sådant företag.