om arbetsintegrerande socialt företagande

Finansiering till den enskilde

Försörjningsstöd

Det förekommer att människor som arbetar i ett arbetsintegrerande socialt företag har försörjningsstöd som sin individuella försörjning. Ofta handlar det då om en process där det gäller att den enskilde kommer igång med sitt arbete. Senare kan arbetet kanske utvecklas till en anställning där företaget får stöd via något av Arbetsförmedlingens program.