om arbetsintegrerande socialt företagande

Tillväxtverket och socialt företagande

Tillväxtverket har i uppdrag att stärka utvecklingen i arbetsintegrerande sociala företag och andra sociala företag. Det handlar om att sprida kunskap, utveckla mer affärer med sociala företag samt att skapa fler jobb. Uppdragen är en del i regeringens strategi för socialt företagande och social innovation.

Tillväxtverket har fått 60 miljoner för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag under 2018-2020. En viktig del är att stimulera tillväxten och stärka utvecklingen i de sociala företagen. Kunskapen om sociala entreprenörer och sociala företag ska också öka så att offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag.

Arbetet sker i enlighet med regeringens strategi för sociala företag som du kan läsa mer om här!länk till annan webbplats

Även Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har ett uppdrag inom strategin. Deras uppdrag handlar om sociala innovationer. Fram till den 11/9 2018 är det till exempel möjligt för innovationsfrämjare att söka finansiering för att främja sociala innovation. Läs mer om Social innovation – temasatsning på Vinnova!länk till annan webbplats

Detta sker inom Tillväxtverkets uppdrag

Det mesta av arbetet inom uppdraget sker regionalt – koordinerat av regionalt utvecklingsansvariga. Koordinering, stöd till de regionala projekten och informationsinsatser, som den här webbplatsen är också delar i Tillväxtverkets uppdrag.

Regionalt arbete

Under 2016-2018 genomför tolv regioner projekt för att stärka arbetsintegrerande sociala företag. Efter ytterligare en utlysning har fler regioner kommit till och hösten 2018 arbetar nitton regioner med att ta fram handlingsplaner för utveckling av socialt företagande i en bredare bemärkelse.

Dessa kommer i nästa steg att kunna söka finansiering från Tillväxtverket för att genomföra sina handlingsplaner under 2019-2020.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för socialt entreprenörskap och företagande i regionen, exempelvis genom att:

  • Stärka marknaden genom att utveckla regioner och kommuners kunskap om socialt företagande och förbättra deras kapacitet att nyttja de sociala företagens tjänster.
  • Genomföra insatser för att stärka de sociala entreprenörernas/företagens affärssamverkan med övriga näringslivet.
  • Genomföra insatser som bidrar till förbättrad tillgång till rådgivning och affärsutveckling för sociala entreprenörer och företag.

De regionalt utvecklingsansvariga aktörernalänk till annan webbplats, som finns i regioner eller landsting, har en nyckelroll och förväntas samordna sina insatser med de innovationsfrämjare som beviljas medel i Vinnovas utlysning.

Ta del av regionalt arbete i Dalarnas län eller i Region Kronoberg.

Mer information om Tillväxtverkets uppdrag inom strategin hittar du här!länk till annan webbplats