om arbetsintegrerande socialt företagande

Mer om listan över arbetsintegrerande sociala företag

Listan fyller flera funktioner. Framför allt är det en möjlighet att hitta och kontakta arbetsintegrerande sociala företag. Den är i dagsläget också det enda sättet att följa utvecklingen av antal företag, anställda, branscher mm. Därför frågar vi om mer än det som syns publikt. Att vara med på listan är frivilligt men vi hoppas att många vill vara med och därmed bidra till ökad kunskap om företagen och utvecklingen.

Hur används listan?

Uppgifterna i listan används på flera olika sätt:

  • Som underlag för att följa utvecklingen av antalet företag, inom vilka branscher de verkar, hur många som deltar i rehabilitering/arbetsträning, hur många jobb som skapas mm.
  • Som marknadsföring för de sociala företagen gentemot kommuner, företag, privatpersoner som vill handla av eller samarbeta med arbetsintegrerande sociala företag.
  • För att hitta samarbetspartners, inspiration, studiebesök mm för de som ska starta eller redan driver arbetsintegrerande sociala företag.
  • Men också av forskare mfl som vill ha kontakt med arbetsintegrerande sociala företag i sina studier.

Måste företaget synas på listan?

Listan publiceras här på Sofisam och i andra sammanhang, både på webben och i tryck. Om ni inte vill att företagets namn eller andra uppgifter ska publiceras anger ni det frågeformuläret. Även om ni inte vill att det ska publiceras är det viktigt att finnas med på listan för att öka kunskapen om utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag i Sverige.

Hur uppdateras informationen om företagen?

Det finns idag ingen automatisk funktion för att uppdatera uppgifterna. Det är därför väldigt bra om  ni själva kontaktar oss om något förändras så kan vi se till att det finns aktuell information om ert företag. Ungefär en gång om året försöker vi samla in information genom att skicka e.post till alla företag som finns på listan.