om arbetsintegrerande socialt företagande

SAK Umeå ekonomisk förening

SAK Umeå jobbar som ett socialt arbetskooperativ och har "Hållbarhet för människa och miljö" som övergripande affärsidé. Företaget vänder sig till unga vuxna med arbetshinder/funktionsnedsättning. Vi driver en cafeteria på en av Umeås gymnasieskolor och producerar det mesta av sortimentet själva i vårt produktionskök. SAK är också delägare i det sociala franchising-konceptet "Café REKOmmenderas" som organiserar Fair Trade-caféer som drivs som arbetsintegrerande sociala företag.

Förutom inkomster från cafeterian säljer vi också platser för arbetsträning och sysselsättning till Arbetsförmedlingen och tar emot personer från kommunens dagliga verksamhet. Vi förhandlar med Umeå kommun om ersättning för den DV som vi utför och har som mål att fler ska gå från bidragstagare till skattebetalare.

Organisationsnummer: 769624-7506 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 8
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Information, kommunikation, utbildning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:070 - 560 52 36
E-post: info@sakumea.se
Hemsida: http://www.sakumea.se
Län:Västerbottens län
Adress:c/o Idrottsservice AB svb, Box 3005, 902 02 Umeå