om arbetsintegrerande socialt företagande

Föreningarnas Hus ek förening i Skellefteå

Föreningsservice, Öppen, Transparent, Delaktighet, Kravlös Social Gemenskap, Återvinna människor, Återhämtningsinriktat arbete, Samverka, Nätverksarbete

Är ej ett kooperativ längre, tillhör Skellefteå kommun

Organisationsnummer: 802437-3568 Antal anställda: 7
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 40
Startår: 2007
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hushållsnära tjänster
Legoarbete

Kontaktinformation

Telefon:0910 - 77 58 05
E-post: projektledningfh@gmail.com
Hemsida: http://foreningarnashus-skea.se/
Län:Västerbottens län
Adress:Stationsgatan 19 931 32 Skellefteå