om arbetsintegrerande socialt företagande

Kooperativ Danviksport ek. för.

Kooperativ Danviksport säljer LSS-platser för personer med lättare funktionsnedsättning. Verksamheten är anpassad till deltagarnas intressen och önskemål.

Avvecklar verksamheten.

Organisationsnummer: 769602-6884 Antal anställda: 5
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 25
Startår: 1997
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Information, kommunikation, utbildning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:08 - 556 002 40
E-post: hakan.fanger@danviksport.se
Hemsida: http://www.danviksport.se
Län:Stockholms län
Adress:Alsnögatan 11 116 41 Stockholm