om arbetsintegrerande socialt företagande

Villa Vägen Ut! Vägskäl

Halvvägshus för män. Under din tid hos oss får då tillfälle att träna på det vardagsliv som du kanske tappat bort under ditt kriminella liv. Boende, boendestöd, föreläsningar, arbetspraktik internt och externt. Hos oss gäller

* Nolltolerans mot droger och alkohol. Drogfrihet dokumenteras genom urinprov.

* 12-stegsmetoden som ett viktigt verktyg för att hålla sig drogfri.

* NA-möten eller motsvarande 2 gånger per vecka.

* Deltagande i och ansvarande för hushållets dagliga rutiner.

* Fritidsaktiviteter 2 gånger per vecka. Vi erbjuder

* Individanpassat stöd

* Arbetsrehabilitering

* Hjälp till självhjälp.

* Vid behov slussning till olika former av samtalskontakter.

* Friskvård

* Kostrådgivning

* Skräddarsydd utslussning med eftervård och boendestöd.

* Personal dygnet runt med kompetens och egenerfarenhet av ett liv med missbruk och kriminalitet.

Organisationsnummer: 769618-7967 Antal anställda: 6
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 10
Startår: 2009
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Övrig service Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet

Kontaktinformation

Telefon:070 - 557 38 33
E-post: micke.blomkvist@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Jämtlands län
Adress:Kvarnsved, Fröjavägen 62 832 96 Frösön