om arbetsintegrerande socialt företagande

Work to Work

Att via en anställning inom Work to Work få före detta kriminella eller andra med särskilda behov ut i arbete genom att utbilda individen, erbjuda praktik och produktionsarbete. Individen blir visstidsanställd inom Work to Work från ett upp till fem år. Under den perioden får den anställde utbildning genom både teori och praktik. Det rör sig i första hand om teori och praktik runt produktion i olika former. Anställningstiden är beroende av den anställdes tidigare yrkeserfarenhet, utbildning, individuella förutsättningar och mognad att gå vidare ut på den öppna arbetsmarknaden. Affärsmodellen baseras delvis på produktionsinkomster, dels på inkomster via försäljning av utbildning och tjänster till olika företag, myndigheter och organisationer - Produktion - Utbildning - Tjänster

Vilande verksamhet

Organisationsnummer: 769623-6939 Antal anställda: 0
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 5
Startår: 2011
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Legoarbete
Personaluthyrning, bemanning
Tidigare kriminalitet

Kontaktinformation

Telefon:0723 - 50 15 50
E-post: info@worktowork.se
Hemsida: http://www.worktowork.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Lyckebovägen 3 518 40 Sjömarken