om arbetsintegrerande socialt företagande

Zoom AB

Vi skapar förutsättningar för personer som har hamnat långt utanför arbetsmarknaden att hitta fram till sin egen försörjning.

Våra tjänster: Arbetsträning främst inom administration, kök och lokalvård.Arbetsträning med språkstöd. Förstärkt arbetsträning.

Utvärderingsmetod: Mäta framsteg, egen utvecklad metod.

 

Inlett konkurs 2018-03-08

Organisationsnummer: 556706-0792 Antal anställda: 7
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 22
Startår: 2006
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:0586 - 535 20
E-post: marianne.eklund@zoomab.se
Hemsida: http://www.zoomab.se
Län:Örebro län
Adress:Bergsmansgatan 13, 691 31 Karlskoga