om arbetsintegrerande socialt företagande

SkåneJobb AB

Tar in lämpliga uppdrag från andra företag, typ paketering och grafiska efterarbeten. Anställer enbart personer med funktionsnedsättning. Har kollektivavtal och avtalsmässiga löner. Ingen vinst tas ut utan investeras åter i företaget.

Organisationsnummer: 556573-8837 Antal anställda: 45
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 60
Startår: 1999
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Legoarbete Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:040 - 22 76 50
E-post: ylva@skanejobb.se
Hemsida: http://www.skanejobb.se
Län:Skåne län
Adress:V Hindbyvägen 10, 214 58 Malmö