om arbetsintegrerande socialt företagande

Trifolio

Trifolio erbjuder arbetsträning och rehabiliterande sysselsättning med fokus på hela livssituationen. Vi erbjuder arbetsträning huvudsakligen inom trädgård, kök och vaktmästartjänst. Utöver arbetslagen på Uggletorpet finns möjlighet att arbetsträna på Svenska kyrkans diakonicentral, secondhandbutiken och församlingarna i Lund, Södra Sandby och Landskrona. Våra deltagare erbjuds att delta i vår kurs ”Hela livet”. En samtalsgrupp om livet och dess olika dimensioner. Här ges var och en möjlighet att beskriva sin egen verklighet, dra lärdomar av andra och hitta sätt att förändra sitt liv i den riktning personen själv önskar.

Organisationsnummer: 802471-1072 Antal anställda: 5
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 25
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:046 - 35 87 71
E-post: fernando@trifolio.se
Hemsida: http://www.trifolio.se
Län:Skåne län
Adress:Vallkärratorn 501, 225 91 Lund