om arbetsintegrerande socialt företagande

Vägen ut! Kooperativen Intresseförening

Vägen ut! Intresseförening jobbar med utvecklings- och intressefrågor som rör alla medlemskooperativ och deras olika verksamhetsområden.

Organisationsnummer: 866601-8364 Antal anställda: 2
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 2
Startår: 2004
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Personaluthyrning, bemanning
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:010-7079300
E-post: vagenut@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Västra Götalands län
Adress:Fiskhamnsgatan 41 D, 414 58 Göteborg