om arbetsintegrerande socialt företagande

XpandiaVision

XpandiaVision vill tillsammans med kommunala och statliga myndigheter, näringsliv och andra föreningar verka för att skapa sysselsättning, arbetstillfällen och bidra till att öka det demokratiska deltagandet. Vi arbetar bland annat i projektform, dels med uppdrag från kommunala och statliga organ, dels med projekt som vi själva utformar och finansierar.

Organisationsnummer: 769607-4116 Antal anställda: 16
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 35
Startår: 2004
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Kontorsservice, ekonomi
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:070 - 065 88 89
E-post: info@xpandiavision.se
Hemsida: http://www.xpandiavision.se
Län:Stockholms län
Adress:Box 4114, Elinsborgsbacken 23, kv 163 64 Spånga