om arbetsintegrerande socialt företagande

K.I.M! Kom Igen Människa! Ekonomisk förening

På ett KIMCENTER startar processen från bidragsberoende till egen försörjning. Vi lägger gemensamt en handlingsplan där mål att sträva efter och mål att uppnå anger riktningen, delmål stakar ut vägen och processmålen håller farten uppe. Vi undervisar om hur man kan höja sina friskfaktorer. Workshops för hälsa och hållbar utveckling. KIMPOWER är en inkubator för entreprenörer samt har en reception med funktion som koordinator för bemanningsuppdrag där ett flertal branscher representeras utifrån medlems varierande bakgrund, kunskap och erfarenhet.

Organisationsnummer: 769625-6671 Antal anställda: 0
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 0
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Övrig service

Kontaktinformation

Telefon:0702-886173
E-post: info@komigenmanniska.org
Hemsida: http://www.komigenmanniska.org
Län:Västmanlands län
Adress:c/o Strandh, Pettersbergsgatan 16, 724 63 Västerås