om arbetsintegrerande socialt företagande

Macken -Team Karlskrona Ek.för.

Macken är ett arbetsintegrerat socialt företag som drivs som ett kooperativ av en ekonomisk förening. Macken är ett företag som alla andra – vi har kunder och levererar tjänster och varor. Den delen av företaget som är socialt är att allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten och att vi på Macken bryr oss extra mycket om varandra och våra medarbetare.

Inom Macken finns flera olika små verksamheter, som till exempel Byggtjänst och Syateljén. Att dessa verksamheter samarbetar i Macken är det som menas med kooperativ. Macken ägs och styrs av medlemmarna. Det är föreningen och dess styrelse som fattar de övergripande besluten och som har arbetsgivaransvaret för de anställda.

Att Macken är kooperativt med arbetsintegrering innebär att vi har möjlighet att ta tillvara en mängd olika kompetenser, hos en mängd olika människor. Det gör att människor kan mötas och lära sig av varandra och att vi tillsammans kan överbygga hinder eller begränsningar.

Konkurs nov 2016

Organisationsnummer: 769627-6547 Antal anställda: 4
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 13
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Sjukskrivna
Utländsk bakgrund
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:073 - 147 35 00
E-post: kontakt@mackenkarlskrona.se
Hemsida: http://www.mackenkarlskrona.se, www.kaffestugan.nu
Län:Blekinge län
Adress:Kolonivägen 72, 371 54 Karlskrona