om arbetsintegrerande socialt företagande

VISTA-Karlsborg

VISTA-Karlsborg är en ideell förening vars syfte är att erbjuda nya arbetsmöjligheter för människor som står allra längst från ordinarie arbetsmarknad. I föreningen finns inget vinstsyfte utan verksamheten skall bedrivas som ett socialt företag där intäkter från verksamhetens varor och tjänster erbjuder anställningar i företaget och vid behov investeringar i den samma.

Organisationsnummer: 802467-4361 Antal anställda: 4
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 8
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hunddagis, annan djurvård Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:070 - 250 62 40, 070 - 524 93 73
E-post: hunddagis@vistakarlsborg.se
Hemsida: http://vistakarlsborg.se
Län:Västra Götalands län
Adress:c/o Ronny Olsson Flygfältsvägen 29, 546 30 Karlsborg