om arbetsintegrerande socialt företagande

Shabelle ASF ek.för.

Shabelle utför RUT-tjänster (lokalvård i hemmen) samt lokalvård till företag

Organisationsnummer: 769626-8866 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 3
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hushållsnära tjänster Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0738-55 26 65
E-post: shabelle.boras@gmail.com
Hemsida: http://sjuhmusketorerna.se/om/shabelle1.html
Län:Västra Götalands län
Adress:c/o Inkubator, Skaraborgsvägen 3A, 50630 Borås