om arbetsintegrerande socialt företagande

Personalkooperativet Tallen ek. för.

Industriellt dagcenter i form av daglig sysselsättning.

Organisationsnummer: 716462-0945 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 3
Startår: 1992
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Legoarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna

Kontaktinformation

Telefon:0706-08 51 13
E-post: tallen.whitelight@telia.com
Hemsida:
Län:Jämtlands län
Adress:Svedjegatan 9, 84060 Bräcke