om arbetsintegrerande socialt företagande

Coachfinder HB

Vi erbjuder sysselsättningsplatser till deltagare. Verksamhet för sysselsättningsplacerade deltagare är i mindre grupper på plats ute på andra företag. Kartlägga rekryteringsprocesser och behov och hur de ser sin marknad/bransch i framtiden ur ett arbetsmarknadsperspektiv.

Intervjun behandlar också andra frågor angående exempelvis personalrelaterade frågor med fokus kring rekrytering. Intervjuer sammanställs och redovisas till företagen och till övriga deltagarna. I arbetet ingår hela kedjan fram till rapporten, från att hitta företag, att planera kontakten, kontakta, boka, utföra och sammanställa resultaten till en rapport.

Målet med detta är att deltagarna ska knyta kontakter och visa upp sig i en annan roll än arbetssökande för potentiella arbetsgivare. Utfallet har varit otroligt gott både genom att deltagarna gått ut i arbete och att de fått en chans att växa som personer i takt med att de ser nya möjligheter och vägar ut ur sin oönskade situation.


Vilande verksamhet för tillfället.

Organisationsnummer: 969752-4628 Antal anställda: 0
Organisationsform: Handelsbolag Antal sysselsatta: 0
Startår: 2010
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning

Kontaktinformation

Telefon:0721-58 00 92
E-post: marcus@coachfinder.se
Hemsida: http://projektopus.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Sagagatan 17, 50635 Borås