om arbetsintegrerande socialt företagande

Entrévärd 0710

Genom avtal med sjukresor och olika taxibolag ledsagar vi patienter på Sunderby sjukhus. Vi har även ett avtal med sjukhusets restaurang, genom att leverera konferensvagnar.

Organisationsnummer: 769620-9621 Antal anställda: 7
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 9
Startår: 2007
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Övrig service Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0702-82 07 21
E-post: entrevardarna@hotmail.com
Hemsida: http://www.entrevardarna.se
Län:Norrbottens län
Adress:c/o Sunderby Sjukhus, 97180 Luleå