om arbetsintegrerande socialt företagande

Gotlands skog & miljö ek. för.

Skogs- och markägare. Andra fastighetsägare avtalar även med oss om plantering, röjning eller annan miljöutveckling.

Organisationsnummer: 769625-6390 Antal anställda: 22
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 29
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Odling, trädgårdsarbete
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0790-69 57 95, 0739-83 57 94
E-post: info@gsmgotland.com
Hemsida: http://www.gsmgotland.com
Län:Gotlands län
Adress:Ronev 7, 62350 Hemse