om arbetsintegrerande socialt företagande

Huddinge Agro Service Ekonomisk Förening

Vaktmästeri, trädgårdsarb, utv städning, bostadsområden, skolor, dagis, idrottsanlägningar, badplatser.

Organisationsnummer: 769604-8375 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 6
Startår: 1999
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Odling, trädgårdsarbete
Transport
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:08 - 711 04 90
E-post: huddinge.agro-service@telia.com
Hemsida:
Län:Stockholms län
Adress:Sjödalsvägen 38, 141 46 Huddinge