om arbetsintegrerande socialt företagande

Idrottservice AB svb

Affärsidé
Genom Idrottsservice vill vi ge våra idrottsföreningar mer tid till idrott! Detta genom en aktiv avlastning av de sysslor som föreningar upplever som mest betungande, framför allt inom området ekonomi, redovisning och administration. På så sätt är vi övertygade om att föreningarna också får lättare att rekrytera till de uppdragen som just nu är svårast att rekrytera till, förtroendevalda såsom ordförande, kassör eller sekreterare. Vi sänker trösklarna och anpassar oss till en samtid där det ideella engagemanget ser annorlunda ut än tidigare.

Idrottsservice bidrar även till bättre ordning i våra idrottsföreningar i en allt mer snårig omvärld. Idrottsservice ska stå för den ledande expertisen inom administration och ekonomi i föreningslivet. Idrottsservice ska också – i samverkan med SISU – bidra till att stärka föreningarna och deras styrelser genom att ge dem ökad kunskap och därigenom ökad kontroll. Vi tar ansvar längre än den enskilda affären.
Men, framför allt vill vi som sagt bidra till mer tid till idrott!

Idrottsservice AB svb (särskild vinstutdelningsbegränsning) är ett helägt dotterbolag till Västerbottens idrottsförbund. Vi är därmed en tydlig del av familjen Västerbottensidrotten tillsammans med Västerbottens Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Idrottsservice är en non-profit verksamhet som är en naturlig samarbetspartner för Idrottsrörelsen, annat ideellt föreningsliv, offentliga förvaltningar och offentligt ägda företag samt ideellt ägda företag, främst i Västerbotten.

Idrottsservice ska också ta ett socialt ansvar och arbeta aktivt med anpassade anställningar för individer som behöver komma tillbaka från arbetslöshet och/eller har ett rehabiliteringsbehov kopplat till en funktionsnedsättning. Därför är arbetsförmedlingen och andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet andra helt naturliga samarbetspartners.

Organisationsnummer: 556849-4743 Antal anställda: 9
Organisationsform: Aktiebolag (svb) Antal sysselsatta: 10
Startår: 2011
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Kontorsservice, ekonomi Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:090 - 343 54 00
E-post: nina.roukus@idrottsservice.com, carina.bosson@vbidrott.rf.se
Hemsida: http://www.idrottsservice.com
Län:Västerbottens län
Adress:Kungsgatan 89 903 02 Umeå