om arbetsintegrerande socialt företagande

Idrottservice Västerbotten ABsvb

Genom idrottsservice vill vi ge våra idrottsföreningar mer tid till idrott! Detta genom en aktiv avlastning av de sysslor föreningslivet upplever som mest betungande. Därigenom bidrar vi till att sänka trösklarna för rekrytering av de förtroendevalda som det är svårast med att rekrytera, ordföranden och kassörer. Vi bidrar också till bättre ordning och reda i våra föreningar, med styrelser som har bättre kontroll. Men framför allt bidrar vi till att våra föreningar kan ägna mer tid åt att utveckla verksamheten - mer tid till idrott!

Vårt utbud styrs av efterfrågan och vi skräddarsyr upplägget efter varje förening. Vi erbjuder tjänster inom ekonomi (bokföring, bokslut och fakturering), personal (löner, arvoden, skatter), administration (medlemsregister, hemsida, kanslitjänst), styrelsestöd (rådgivning, utbildning) samt praktiska tjänster (som t ex. fastighets- och anläggningsskötsel). 

Vår målgrupp är föreningslivet, främst idrottsföreningar men också en lång rad andra typer av föreningar. Tack vare detta har vi byggt upp unik kompetens på just föreningar och deras ekonomi, som skiljer sig en del från företag. 

Idrottsservice är en tydlig del av familjen Västerbottensidrotten tillsammans med Västerbottens Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Idrottsservice är en non-profit verksamhet som är en naturlig samarbetspartner för Idrottsrörelsen, annat ideellt föreningsliv, offentliga förvaltningar och offentligt ägda företag samt ideellt ägda företag, främst i Västerbotten.

Idrottsservice är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi tar därmed ett socialt ansvar och arbetar aktivt med arbetsträningsplatser och anpassade anställningar för individer som behöver komma tillbaka till, eller in i arbetslivet och/eller har ett rehabiliteringsbehov kopplat till en funktionsnedsättning. Därför är arbetsförmedlingen och andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet andra helt naturliga samarbetspartners. 

Idrottsservice bemannar Fritidsbanken i Umeå och Skellefteå, där arbetsträningsplatser, praktik och anpassade anställningar är en viktig del för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Läs mer på www.fritidsbanken.se

Organisationsnummer: 556849-4743 Antal anställda: 15
Organisationsform: Aktiebolag (svb) Antal sysselsatta: 20
Startår: 2011
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Fastighetsskötsel, bygg
Kontorsservice, ekonomi
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:090 - 343 54 00
E-post: info@idrottsservice.com
Hemsida: http://www.idrottsservice.com
Län:Västerbottens län
Adress:Kungsgatan 89 903 02 Umeå