om arbetsintegrerande socialt företagande

Inuti

Stiftelsen Inuti driver daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Vi vänder oss till konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer inom autismspektrumet.

Inuti har ateljéer på 4 platser i centrala Stockholms, Inuti Essingen, Inuti Västerbroplan, Inuti Södermalm och PS2 som ligger i närheten av Inuti Södermalm. Vi har en egen utställningslokal. Galleri Inuti som finns i anslutning till Inuti Västerbroplan.

Inuti har också en konstsamling, Inuti Collection, bestående av över 400 konstverk.
Inuti ingår i nationella och internationella nätverk.
Inuti bedriver en utåtriktad verksamhet med utställningar, projekt och workshops.

Vi samarbetar regelbundet med yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, konstinstitutioner och museer. Vi vill interagera i samhälls- och kulturlivet genom konsthändelser i egen och andras regi.

Organisationsnummer: 802409-1590 Antal anställda: 15
Organisationsform: Stiftelse Antal sysselsatta: 50
Startår: 1996
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hantverk, konst
Kultur, nöje, fritid
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:08-656 93 03
E-post: Kungsholmen@inuti.se, Lillaessingen@inuti.se, Vasterbroplan@inuti.se
Hemsida: http://www.inuti.se
Län:Stockholms län
Adress:Primusgatan 114, 11267 Stockholm