om arbetsintegrerande socialt företagande

Lomtjärn retreat och konferens

Vi erbjuder konferenser för företag med möjlighet till utbildning, grupputveckling och hälsa. Arbetsintegrerande verksamhet.

Målgrupper:
Företag som söker rehabilitering för långtidssjukskrivna med utmattningssyndrom.
Företag som önskar kompetensutveckling genom föreläsningar eller utbildningar inom området hälsa. Exempelvis stressföreläsningar, mindfulnessträning, meditation, yoga och andning.

Organisationsnummer: 969651-5080 Antal anställda: 2
Organisationsform: Handelsbolag Antal sysselsatta: 4
Startår: 1998
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Turism
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:070 - 673 38 07
E-post: roger@lomtjarn.com
Hemsida: http://www.lomtjarn.com
Län:Västernorrlands län
Adress:Pilgränd 10, 852 38 Sundsvall