om arbetsintegrerande socialt företagande

Sociala Arbetskooperativ i Länet

Tillgodose handledning, utbildning och andra tjänster som stärker medlemskooperativen. Försäljning av administrativa tjänster och utbildning.

Organisationsnummer: 769623-4694 Antal anställda: 0
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 0
Startår: 2011
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Kontorsservice, ekonomi
Personaluthyrning, bemanning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna

Kontaktinformation

Telefon:0920-26 66 44
E-post: sal.norrbotten@gmail.com
Hemsida:
Län:Norrbottens län
Adress:c/o Sunderbyns Folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, 95442 Södra Sunderbyn