om arbetsintegrerande socialt företagande

Stockholms stadsmissions sociala företag

I Stockholms Stadsmissions sociala företag produceras och säljs varor och tjänster av anställda, volontärer och människor på väg in i, eller tillbaka till, arbetslivet. Stockholms Stadsmissions Sociala företag inkluderar Second hand, Produktion och Logistik, REMAKE, Mat & Möten och Matcentralen. Inom våra verksamheter erbjuds deltagare arbetsträning eller arbetsprövning. Med arbetsträning i något av Stockholms Stadsmissions sociala företag är målet att deltagaren ska utvecklas och ta sig närmare arbetsmarknaden.

Deltagaren får dagligt stöd utifrån specifika förutsättningar och behov av utbildade yrkescoacher och handledare. Handledaren stöttar deltagaren i individuella mål och uppföljning. Yrkescoachen individanpassar och introducerar arbetsmomenten.

På varje enhet finns verksamhetsledare, yrkescoach & handledare som stöttar, utmanar och tränar människor i specifika yrkeskunskaper och annat som hör arbetslivet till. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Nacka kommun med flera.

Organisationsnummer: 802003-1954 Antal anställda: 143
Organisationsform: Antal sysselsatta: 396
Startår:
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Transport
Återvinning
Övrig service

Kontaktinformation

Telefon:08-684 234 66
E-post: arbetstrana@stadsmissionen.se
Hemsida: http://www.stadsmissionen.se
Län:Stockholms län
Adress:Årtsängsvägen 21C 10074 Stockholm