om arbetsintegrerande socialt företagande

Team Heffner ek. för.

Socialt företag med inriktning på hushållsnära tjänster såsom städning gräsklippning, fönsterputsning, snöskottning, ledsagning med mera.

Organisationsnummer: 769619-7966 Antal anställda: 9
Organisationsform: Antal sysselsatta: 14
Startår: 2009
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hushållsnära tjänster
Odling, trädgårdsarbete
Transport
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik

Kontaktinformation

Telefon:060 - 12 17 00
E-post: teamheffners@gmail.com
Hemsida: http://www.teamheffners.se
Län:Västernorrlands län
Adress:Medborgargatan 35, 856 30 Sundsvall