om arbetsintegrerande socialt företagande

Unitis kooperativ folkservice ekonomisk förening

Daglig verksamhet (LSS - personer med intellektuella funktionsvariationer och personer inom autismspektrumet samt extratjänster) samt 2 personer från Samhall med 25% arbetsförmåga.

Café, lunchrestaurang, butik, vandrarhem, kopparåtervinning, media, scenarrangemang och återbruk (återbruk (ny, startar 2019 02 01)

Unitis butik

Unitis Kafé

Unitis Media

Unitis Vandrarhem

Organisationsnummer: 769603-2494 Antal anställda: 12
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 37
Startår: 1998
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Information, kommunikation, utbildning
Turism
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna

Kontaktinformation

Telefon:0651-133 31
E-post: info@unitis.se, bosse@unitis.se
Hemsida: http://www.unitis.se
Län:Gävleborgs län
Adress:Norra järnvägsgatan 17, 82732 Ljusdal