om arbetsintegrerande socialt företagande

Vägen ut! Kooperativen Konsortiet

Konsortiemodellen - små blir starka tillsammans. Vägen ut! kooperativen löser gemensamma frågor som personal- och arbetsgivaransvar, försäkringar och löneadministration för företag som ingår. Utvecklings- och kvalitetsfrågor, start av nya företag, marknadsföring och avtalsfrågor sköter vi också gemensamt. Konsortiemodellen innebär även att företagen delar på risktaganden och lättare kan bygga upp ett gemensamt kapital. Det har också den fördelen att medarbetaren inom konsortiet kan gå vidare till nya arbetsuppgifter i något av de andra företagen. Nya karriärvägar skapas! Vägen ut! kooperativen ägs av ett 20-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ som de arbetar i.

Organisationsnummer: 769610-8971 Antal anställda: 11
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 11
Startår: 2004
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Kontorsservice, ekonomi
Personaluthyrning, bemanning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Unga
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:010-707 93 00
E-post: vagenut@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Västra Götalands län
Adress:Fiskhamnsgatan 41 D, 41458 Göteborg