om arbetsintegrerande socialt företagande

Villa Vägen Ut! Solberg

Villa Solberg är ett personligt behandlingshem och boende för män som vill bryta med missbruk och kriminalitet. Vi arbetar framgångsrikt med att motivera och stödja män att bygga upp ett nytt vardagsliv genom drogfritt boende, behandling och rehabilitering in på arbetsmarknaden.
Vår behandling utgår från 12-stegsmodellen, MI (Motiverande intervju) och erfarenhetsbaserad miljöterapi. Vi har HVB-tillstånd och upphandlingsavtal, så kallat ramavtal, med kommuner och Kriminalvård. Här gäller nolltolerans mot droger och alkohol. Vi dokumenterar drogfrihet genom regelbundna urinprov.

Organisationsnummer: 769609-2597 Antal anställda: 12
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 12
Startår: 2003
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Hushållsnära tjänster Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet

Kontaktinformation

Telefon:031-12 56 06
E-post: villasolberg@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Västra Götalands län
Adress:Solberg Sörgårdsväg 5, 42372 Säve