om arbetsintegrerande socialt företagande

Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ek. för.

Det här är vi

Blå Vägen är ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar med att hjälpa människor som är långtidsarbetslösa, sjukskrivna, personer med fysiska/psykiska/neuropsykiska funktionsvariationer till arbete/studier och bättre hälsa.

Blå Vägen erbjuder praktik och arbetsträning i egna företag, stöd och matchning mot arbete, kompetenshöjande studier och fördjupade bedömningar/arbetsförmågebedömningar.

Blå Vägen stöder människor att ta tillvara sina förmågor. Därför betonar vi i Blå Vägen det som fungerar. Det bekräftande mötet är vår metod där deltagaren blir sedd och får möjlighet att förverkliga mål och drömmar.

Blå Vägen har verksamhet i Stockholms län och kontor i Spånga, Tensta, Skärholmen och Jordbro.

Vårt uppdrag

Blå vägen arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingar och socialtjänster i hela länet. Blå Vägen har 45 anställda, arbetskonsulenter, lärare, handledare på arbetsträningsplatser, arbetsterapeut, kbt-terapeut, samt administrativ personal. Dessutom har vi läkare med neurologspecialistkompetens knuten till Blå Vägen.

Blå Vägen erbjuder språk- och arbetspraktik från första dagen i kök- bageri- caféer, hantverk, remake, systugor, lokalvård, studieverksamhet, vaktmästeri, kontor, trädgårdsarbete och gröna jobb.

Blå Vägen har yrkesutbildning och etableringskurser i samverkan med Tollare folkhögskola. Uppdraget är att hjälpa deltagarna att få arbete och bli självförsörjande – att gå från bidrag till uppdrag och anställning - eller annan långsiktig ekonomisk grundtrygghet.

Organisationsnummer: 769617-4411 Antal anställda: 45
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 335
Startår: 2007
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Odling, trädgårdsarbete
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:08-795 83 40
E-post: ulla-mai@blavagen.nu
Hemsida: http://www.blavagen.nu
Län:Stockholms län
Adress:Skogängsvägen 59, 16341 Spånga