om arbetsintegrerande socialt företagande

Hela Människan Huddinge-Botkyrka Salem

Hela Människan är en resurs för kyrkornas gemensamma sociala arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem och har funnits sedan 1980. Vi är inne i en spännande utveckling där organisationen under de senaste åren vuxit snabbt inom alla områden. Vi har ett uppdrag att göra skillnad för och med människor i utsatta livssituationer. Till vår hjälp har vi olika verktyg. Vår arbetsinriktade rehabilitering kopplad till våra olika sociala företag; en stor second hand-butik, café och andra sociala företagsgrenar. Vi bedriver mötesplatser för personer i hemlöshet och/eller aktivt missbruk eller andra utsatta livssituationer, samt stödverksamhet för anhöriga i familjer där risk- eller missbruk, psykisk ohälsa, våld eller annan obalans förekommer.

Våra arbetsplatser finns i denna spännande kreativa miljö.

Vi arbetar i hela organisationen utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från det friska och fungerande och försöker bygga därifrån. Känslan av sammanhang (KASAM) är något som vi vill ska prägla vårt arbete.

• Second hand-butik i två plan.

• Café & catering.

• Städning och transport. Vi erbjuder tömning av dödsbon eller lägenheter, flyttstädningar, transportjänster med mera. 

• Cykelverkstad, fixarservice och tryckning av mindre upplagor av foldrar, handouts, affischer och rollups.

Överskottet från våra arbetsintegrerande sociala företag går till Hela Människans lokala sociala arbete.


Organisationsnummer: 812800-4382 Antal anställda: 33
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 74
Startår: 1980
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Transport
Tidigare missbruksproblematik
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:08-534 709 40
E-post: info@se-manniskan.se
Hemsida: http://www.se-manniskan.se
Län:Stockholms län
Adress:Gröndalsvägen 20 B, 14730, Tumba