om arbetsintegrerande socialt företagande

IVK AB (svb)

IVK:s strategi är inriktad på att hjälpa människor att komma vidare, oavsett vilken bakgrund man haft eller vilka andra stenar man burit med i sitt bagage. Verksamheten har också varit inriktad på att oavsett vilken ålder deltagaren har eller vilket kön man har, så har IVK:s roll varit att stötta varje enskild individ på bästa möjliga sätt och att försöka hitta nya utvecklingsvägar tillsammans med individen. Från praktikplats till fasta jobb eller att göra comeback som människa och återigen bli en spelare på banan. Med andra ord, en individuell växtkraft hos varje deltagare har ”odlats” fram och som sedermera har bidragit till att anställningsbarheten för respektive individ ökat.

Organisationsnummer: 556896-3200 Antal anställda: 5
Organisationsform: Aktiebolag (svb) Antal sysselsatta: 15
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik

Kontaktinformation

Telefon:0722-00 76 01
E-post: thomas.johansson@iogt.se
Hemsida: http://ivk.nu/
Län:Västernorrlands län
Adress:Ravesta 133, 89155 Arnäsvall