om arbetsintegrerande socialt företagande

Kajskjul 46, Vägen ut! kooperativen

Vi säljer produkter och tjänster inom flera områden. Gröna Tjänster, Textiltryckeri, Tvätteri, Konferens och återanvändning av textil och möbler ReDo design. Vi erbjuder även arbetsträning och rehabilitering inom dessa områden.

Organisationsnummer: 769613-3896 Antal anställda: 19
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 42
Startår: 2005
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Unga
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:010 - 707 93 50
E-post: kajskjul46@vagenut.coop
Hemsida: http://www.vagenut.coop
Län:Västra Götalands län
Adress:Fiskhamnsgatan 41 C, 414 58 Göteborg