om arbetsintegrerande socialt företagande

Kooperativet Capella

Café, Second hand och cykelförsäljning.

Organisationsnummer: 802433-0975 Antal anställda: 7
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 14
Startår: 2006
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Bil och cykelvård
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:01 - 850 45 40
E-post: info@coopcapella.se
Hemsida: http://www.coopcapella.se
Län:Uppsala län
Adress:Rackarbergsgatan 10, 752 32 Uppsala