om arbetsintegrerande socialt företagande

Kooperativet Ekerö Re-Arb ek. för.

Ekerö Re-Arb har ett mål – att alla människor skall få en andra chans. Vi stöder dig som försöker skaffa ett nytt arbete. Vi stöder dig som kanske vill förverkliga en ny idé/produkt. Vi stöder dig som vill prova på att bli småföretagare.

Vi på Ekerö Re-Arb arbetar både med hjälp till arbete och med rehabilitering och arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden men som vill tillbaka ut i arbetslivet. Att komma igång kan vara en lång process och därför bygger våra insatser på varje enskild människas förutsättningar och vilja. Den som startar i någon av våra verksamheter för rehab och arbetsträning har möjlighet att känna sig för och efter hand kan det aktiva deltagandet öka - i bland ända upp till heltid.

Organisationsnummer: 769621-1395 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 5
Startår: 2010
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Tidigare missbruksproblematik
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:08-560 301 21
E-post: info@re-arb.com
Hemsida: http://www.re-arb.com
Län:Stockholms län
Adress:Box 237, 17823 Ekerö