om arbetsintegrerande socialt företagande

Kraftcentrum Närservice ek. för.

Kraftcentrum Närservice försöker med aktiv kundbearbetning skapa arbetstillfällen för de personer som av någon anledning har svårt att återkomma eller inträda på arbetsmarknaden. Vi försöker också på detta sätt skapa sysselsättning/arbetsträning/-prövnings platser för att möta efterfrågan av sådana platser från Arbetsförmedlingen, kommun med flera myndigheter.

Organisationsnummer: 769619-8105 Antal anställda: 17
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 19
Startår: 2008
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Hushållsnära tjänster
Personaluthyrning, bemanning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0670-126 10
E-post: kcnarservice@gmail.com
Hemsida: http://www.kcnarservice.se
Län:Jämtlands län
Adress:Bredgårdsgatan 8, 83331 Strömsund