om arbetsintegrerande socialt företagande

Ria Second Hand & Café / Hela Människan Örsundsbro

Våren 2013 bildades Hela Människan Örsundsbro och det sociala företaget Ria Second Hand & Café startade i före detta Filadelfia på Bangårdsvägen 4 i Örsundsbro. Hela Människan är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund och finns på ett 90-tal orter i Sverige. Vi vill öppna portarna för fler att delta i arbetslivet och bidra i samhället. Vi tror att alla behövs och att alla kan växa i självkänsla och ansvarstagande. I vårt sociala företag vill vi skapa tillsammans. Vi vill ta vara på den enskildes kompetens och samtidigt ge var och en möjlighet att komma till sin rätt utifrån sina egna förutsättningar.

Organisationsnummer: 802470-1057 Antal anställda: 6
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 18
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Transport
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:017 - 146 00 10
E-post: ria.orsundsbro@helamanniskan.se
Hemsida: http://www.ria-orsundsbro.se, www.facebook.com/ria.orsundsbro
Län:Uppsala län
Adress:Bangårdsvägen 4, 749 60 Örsundsbro